Проектът
Рамка

В рамките на програмата INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, двете сътрудничещи си страни осъществяват проекта Подкрепа на социалните предприятия в борбата с бедността и социалното изключване („социална рамка“) [Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion (“Social Plate”)]. Оста на действие на проекта е борбата с бедността и социалното изключване и подкрепата на социални участници със същите цели.

Заглавие:  Подпомагане на социалните предприятия в борбата с бедността и социалното изключване

Съкратено наименование: “Социална рамка”
Срок на проекта: 24 месеца
Приоритетна ос: 4 Трансграничен регион без изключване
Тематична цел: 09 – Борба с бедността, дискриминацията и социалното изключване
Инвестиционен приоритет: 9c. Предоставяне на подкрепа на социалните предприятия

Данни на проекта
Идеята

Идеята „Социална рамка“ е разработена от Централен пазар на Солун АД като решение на проблемите на бедността и социалното изключване и необходимостта от опазване на околната среда. Целта на програмата е да нахрани най-слабите социални групи, да осигури работа на дългосрочно безработните и да намали загубата на храна. Неразделна част от това е разпространението на това решение във всички социални сфери и тяхното активно участие в промяната на нагласите и манталитета по отношение на проблемите със загубата на храна.

Всеки ден търговци от Централен пазар на Солун АД доставят непазарни продукти в службата за управление на органичните отпадъци на компанията и под надзора на служителя за контрол на качеството продуктите се разделят на подходящи и ненужни продукти. След това, с помощта на доброволци от организациите, ползващи се от програмата, те се препакетират. Социалните партньори в региона (Социални помощи, Неправителствени организации, Църковни настоятелства, Колективи и др.), които си сътрудничат с програмата, получават възстановените продукти и ги разпространяват или не, на уязвими групи от нашето общество. Така че, бездомните, безработните, бежанците и тези, които се нуждаят порция храна имат това благодарение на доброволното участие на всички тези хора, които работят с „Социална рамка“.

Резултати - Цели

От началото на проекта (23/4/2018) и в рамките на четиримесечната му работа, екипът на „Социална рамка“ обработи над 150 000 килограма плодове и зеленчуци, от които повече от 90 000 килограма бяха възстановени и бяха нахранени нашите събратя, като същевременно се предотврати превръщането на това количество в органични отпадъци. Участниците в разпространението (социални служби, неправителствени организации, институции, църковни настоятелства) са повече от 35, а целта е да станат повече.

Тъй като загубата на храна има много последици, такава инициатива е критична и важна. Целите на Централния пазар в Солун и всички хора, включени в проекта, са намаляване на хранителните отпадъци, борба с недохранването и рециклиране на опаковките и правилно управление на органичните отпадъци.

Надяваме се, че нашата дейност ще бъде източник на информация и вдъхновение за света. Тя ще стимулира икономиката по устойчив начин, ще развие съпричастност към нашите съграждани, изложени на риск от бедност и социално изключване, както и необходимостта от опазване на околната среда. Нуждаем се от активното участие на всички, индивидуално и колективно. Търсим подкрепа, партньорство и сътрудничество на големи централни органи, частни компании, солидарни структури, колективи и доброволци.

Благодарим на всички, които дават своето време, усилията си и любовта си да помагат.

Партньори
В програмата участват като съфинансирани партньори:

Централен пазар Солун АД – Гърция

ТЕХНОПОЛИС – Международен образователен институт – Гърция

Община Борино – България

НПО Активни младежи – България

Поддръжници
 • Общ. Терми
 • Общ. Павлу Мела
 • Общ. Корделиу Евозму
 • Общ. Ампелокипи – Менемени
 • Общ. Неаполи Сикеон
 • Общ. Ореокастро
 • Общ. Пилея – Хортиати
 • Общ. Арнея
 • Общ. Делта
 • Общ. Термаику
 • Общ. Лакада (Сохос)
 • Общ. Пеония
 • Алкиони
 • Икополис
 • Етеротопия
 • Общ. Яница
 • Арсис
 • Care Center – Център за грижа за бежанците
 • Annapurna team
 • Каритас Гърция
 • Хранителна банка Солун
 • Театрални търсачи/ Fix in art
 • Можем
 • Грижа за бедните
 • Каритас Гърция
 • Хранителна банка Солун
 • Културно сдружение Театрални търсачи/ Fix in art
 • Praxis
 • Албатрос
 • Залог за имиграция
 • Асоциация за взаимопомощ „Надежда“
 • Предлагаме от сърце
 • Благотворителност (e charity)
 • Център за възстановяване на социалната закрила и творческата заетост на хората с увреждания „Сотир”
 • КЕТЕА Итака
 • Фар на света
 • Храм Св. Атанасиос Евозмос
 • Храм Св. Георги Неаполи
 • Храм Трима йерарси Евозмос
 • Храм Св. Троица
 • Храм Св. Елевтерий Ставруполи
 • Хлрам Вси Светии
 • Храм Преображение господне Козмас Етолу
 • Пчела
 • Детски SOS селища
 • Асоциация “Огнище” обл. Солун
 • Децата на Ситония
 • Специализирано училище ОАЕД Лакия
 • Агиос Маркос
Контакт

Централен пазар Солун АД
7-ми км Солун – Атина, обл. Менемени, Солун, 54628, Гърция
тел.: 2310764023 вътр. 31
Email: socialplate@kath.gr