logo-interreg

Проект „Подкрепа за социалните предприятия в борбата с бедността и социалното изключване“ предоставя безвъзмезден франчайз за социално предприемачество

Социално-предприемачество-1