logo-interreg

(български) Проект „Подкрепа за социалните предприятия в борбата с бедността и социалното изключване“ предоставя безвъзмезден франчайз за социално предприемачество

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Βουλγαρικά.