Το έργο

 

Πλαίσιο


Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, οι δύο συνεργαζόμενες χώρες υλοποιούν το έργο Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion ("Social Plate”). Τον Απρίλιο 2018 η ΚΑΘ ίδρυσε την «Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο "Social Plate”. Ο άξονας της δράσης του έργου αφορά στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στη στήριξη κοινωνικών φορέων που έχουν τους ίδιους στόχους.

Τίτλος:Στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Διακριτικός τίτλος:«SOCIAL PLATE»
Διάρκεια έργου:24 μήνες
Άξονας Προτεραιότητας:4. Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς αποκλεισμούς
Θεματικός Στόχος:09 – Καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού
Επενδυτική Προτεραιότητα:9c. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσειςΣτοιχεία έργου

Η ιδέα

Την ιδέα του "Social Plate” ανέπτυξε η Κ.Α.Θ. Α.Ε. ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι η σίτιση των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων, η παροχή εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους και ο περιορισμός απώλειας τροφίμων. Αναπόσπαστο κομμάτι του είναι η διάδοση της λύσης αυτής σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και η ενεργή τους συμμετοχή για αλλαγή πλεύσης και νοοτροπίας σε ό,τι αφορά θέματα απώλειας τροφίμων.

Κάθε μέρα, έμποροι της Κ.Α.Θ. Α.Ε παραδίδουν ποσότητες μη εμπορεύσιμων οπωροκηπευτικών στο "Social Plate” και υπό την εποπτεία του υπευθύνου ποιοτικού ελέγχου τα προϊόντα διαχωρίζονται σε κατάλληλα προς κατανάλωση και μη. Κατόπιν με τη βοήθεια εθελοντών από τους φορείς που επωφελούνται από το πρόγραμμα ανασυσκευάζονται. Κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συσσίτια Εκκλησιών, Συλλογικότητες κ.α.) συνεργαζόμενοι με το πρόγραμμα παραλαμβάνουν τα ανακτημένα προϊόντα και τα διανέμουν μαγειρεμένα ή μη, σε ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας. Έτσι, άστεγοι, άνεργοι, πρόσφυγες και όσοι χρειάζονται ένα πιάτο φαγητό, το έχουν χάρη στην εθελοντική συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων που συνεργάζονται με το "Social Plate”.A few words about our programme

The Cooperation Programme "Greece-Bulgaria 2014-2020” was approved by the European Commission on 13/12/2016 by Decision C(2016)8708.

Budget:The total budget (ERDF and national contribution) for the European Territorial Programme "Greece-Bulgaria 2007-2013” is €130,262,835.00 .The total financing consists of €110.723.409,75 (85%) ERDF funding and €19.539.425,25 (15%) national contribution.

Eligible area: The eligible area of the Programme consists of the Region of Eastern Macedonia and Thrace (Prefectures of Evros, Kavala, Xanthi, Rodopi and Drama) and the Region of Central Macedonia (Prefectures of Thessaloniki and Serres) in Greece and the South-Central Planning Region and South-West Planning Region (Districts of Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali and Haskovo) in Bulgaria.
Διάρκεια έργου:24 μήνες

The Greece-Bulgaria cross-border cooperation area for the programming period 2014-2020 is identical to the current ETC programme. It extends to 40.202 km2 and has a total population of 2.7 million inhabitants. It covers four territorial units at NUTS II level (Regions), and 11 territorial units at NUTS III level (Districts). The eligible area extends across the entire Greek-Bulgarian border and is neighbouring with Turkey (east) and FYROM (west), both countries aspiring to access to the EU. It is part of the most south-eastern non-insular area of EU, and it is situated between three seas: the Black Sea, the Mediterranean Sea and the Ionian-Adriatic Sea. Finally, it sits at the crossroad of strategic fossil fuel pipelines supplying the EU market and TEN transport axes.
The settlement structure of the area is characterized by the presence of 10 medium-large cities (>50.000 inhabitants) which accumulate 38,2% of total population, and 25 small cities (10.000-50.000 inhabitants).
Despite the historically relatively small amounts of funds allocated, there is a long history of cooperation in the eligible area, which started with Community initiative INTERREG I (1989-1993).

The priority axes are:

PA 1: A Competitive and Entrepreneurship Promoting Cross-Border Area
PA 2: A Sustainable and climate adaptable Cross-Border area
PA 3: A better interconnected Cross-Border Area
PA 4: A socially inclusive Cross-Border area
PA 5: Technical Assistance